BLOG

Pretvorba
Strah od kreiranja

Taj strah je dio mene. A opet nije ja.