BLOG

Usmjera
Ljubavna igra

Hodaj dalje sa mnom.

Pretvorba
Tele->Vizija

Televizija nije skupa. Gledanje televizije je skupo.